Verksamhet

Den pedagogiska verksamheten följer Läroplan för förskolan Lpfö 98-rev 10 och Skollagen som är stommen i verksamheten. Det viktigaste är att barnen trivs, har roligt och utvecklas. Vi ser varje barns individuella behov och lägger vikt vid att allas olikheter tas tillvara och respekteras.

Vi bedriver en medvetet planerad pedagogisk verksamhet där den fria leken är den pedagogiska grundbulten i verksamheten.

Vi har 5-års verksamhet, gympa för 4-5 åringar samt skolbarnsgrupper två eftermiddagar i veckan som utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Därutöver har vi skogsknopp-, skogsknytte-, skogsmulle- och strövarverksamhet som är grundat på friluftsfrämjandets grundvärderingar.

IMG_0123 IMG_0116

Kommentera