Förskola

Med förskolans läroplan (Lpfö-18/19) som utgångspunkt och med barnen i fokus är det vi som kooperativ som tillsammans sätter ramarna för våra barns vardag. Barnen har ett stort inflytande i den pedagogiska verksamheten då vi arbetar temainriktat format efter vad barnen tycker om.


Liten barngrupp och hög personaltäthet – Vi har en liten barngrupp och en hög personaltäthet. Det ger utrymme för vår personal att uppmärksamma varje barn och anpassa dagen eller stunden efter barnets behov, tillfälligt eller över tid.

Det ger också personalen möjlighet att skapa en härlig atmosfär i vårt lilla gäng där vi har barn i blandade åldrar, det är en styrka där stora och små lär av varandra. De hjälps åt att utveckla empati, förmåga att samarbeta, att visa hänsyn, dela med sig samt att lösa konflikter. Under dagarna delas barnen upp i åldersgrupper och mognad sett till deras behov. Vi samordnar 5- års verksamhet i samarbete med kommunens andra kooperativ.

Litenenheten är ett av våra viktigaste värden.

20 h- barn –  Med en liten barngrupp blir kompisarna extra viktiga. Det gäller även när en förälder är hemma föräldraledig med ett mindre syskon varför barnen hos oss erbjuds att vara i omsorg 20 h per vecka. Det ger dem möjlighet att delta i den pedagogiska verksamheten samt att träffa sina kompisar måndagar till torsdagar.

Egen kock och odlingslott – I köket lagar Roja Brimalm barnens mat från grunden av närproducerade, krav- märkta och ekologiska råvaror. Med många års erfarenhet inom restaurangverksamhet i Vadstena  kan vi stoltsera med att barnen äter mat av ett riktigt proffs. Med köket beläget mitt i huset är Roja och måltiderna en central del av barnens vardag.

Vi har även en odlingslott som barnen är engagerade i. Här får de kopplingen ”från jord till bord” då de är med och sår under försäsong och sen skördar och tillagar på hösten. På lotten växer förstås också massor av smultron som vaktas av vår fågelskrämma Bosse.

Friluftsfrämjandet – På Smultronstället samarbetar vi med friluftsfrämjandet där våra pedagoger har utbildningen Skogsmulle i förskola. Våra barn åker en gång i veckan med vår personal på Knopp-, Knytte-, Grodd- och Mullegrupper. Detta är ett av de inslag barnen uppskattar mest av allt, att få packa ryggsäcken med fika och åka till skogen. De minsta barnen undersöker och lär om naturen i närmiljön medan de äldsta åker på längre äventyr, ibland över hela dagen på ”långgång”.