Vår verksamhet

Med Förskolans läroplan (Lpfö -18/19) som utgångspunkt och med barnen i fokus vill vi att Smultronstället verksamhet ska upplevas som trygg rolig och lärorik. Trygghet och trivsel är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Vi lägger därför stor vikt vid att skapa en härlig atmosfär i vårt härliga lilla gäng. Litenheten ser vi som en stor tillgång för att bygga nära relationen mellan oss som vistas i verksamheten.

                   

Vi pedagoger ser oss själva som barnens medforskare. Vi upptäcker världen omkring oss tillsammans. Vi ser att barnen lär hela tiden genom att upptäcka och pröva sig fram. De lär av varandra. Vi värnar om barnens lek och skapar lekro till exempel genom att vi sprider ut oss så att alla inte är på samma ställe. Vi försöker att inte avbryta barnen mitt i leken. Fruktstunden kan vi vänta med en stund när vi ser att vår helikopter just har landat i djungeln. Vi följer gärna med på en tur!

                  

Under en dag på Smultronstället ska det finnas möjlighet till lugn och ro, vi strävar efter en bra balans mellan aktivitet och vila. När vi äter gör vi det med få barn vid varje bord för att vi ser måltiderna som ett viktigt tillfälle till dialog och lärande där barnen har lagom många kompisar att dela talutrymme med.

           

Det är viktigt för oss att barnen får påverka sin vardag, vi utgår från barnens intresse och behov och det är också det som formar verksamheten. Vi tror nämligen att man lär som bäst i meningsfulla sammanhang. Vi lutar oss mot Vygotskijs uppfattning om att leka, fantisera och vara kreativa kan barnen kombinera tidigare erfarenheter med nya och göra detta till nya kunskaper.

Vi vill skapa en tillåtande atmosfär där man känner att man blir lyssnad till. Ibland kan det vara så att man blir väldigt sugen på att hålla i en särskild hand på promenaden och sådana önskningar är vi lyhörda inför.

     

Genom vårt förhållningssätt och vårt positiva bemötande påverkar vi barnen och ger dem förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla sin självständighet genom att vi har en tro på att de kan, för å vad de kan!