Inriktning

Våra fyra grundstenar:

* Trygga och harmoniska barn med livs-glädje, som kan känna empati och visa hänsyn och artighet gentemot sina medmänniskor.

* Vi lyfter fram barnens lek där de får möjlighet att utveckla sin förmåga till fantasi, ansvarstagande, konfliktlösning, motorik, kreativitet samt självständighet.

* Genom vår inriktning mot natur och miljö vill vi på ett lustfyllt sätt lära våra barn respekt för allt levande samt visa omsorg för sin närmiljö.

* Med vår inriktning drama, får barnen ett bra självförtroende och lär sig socialt samspel, utvecklar ett rikt språk och känner delaktighet i sin kultur.


lucia1               Smultronstället drama