Personal

På Smultronstället jobbar barnskötare och förskolelärare.  Kokerskan  jobbar halvtid. under den tiden serverar hon frukost, lunch och planerar mellanmålet. På eftermiddagarna är föräldrarna med i verksamheten.

Kommentera