Personal

Hos oss arbetar fritidspedagoger och barnskötare tillsammans med den förälder som har föräldratjänst. Vår kokerska arbetar ungefär halvtid i köket och resten av tiden i barngruppen. Personaltätheten är hög och oftast har vi inte fler än fyra barn per vuxen.

Kommentera