Fritids

Ett stenkast från Smultronstället ligger skolan vilket ger oss ett naturligt läge att bedriva fritidsverksamhet. Barnen hos oss är redan bekanta med skolgården varför steget från förskolan till förskoleklass inte blir lika stort. Likaså, med mindre syskon i förskoleverksamhet kan man ha barnen i samma hus under eftermiddagarna.

Vår fritidsverksamhet är planerad måndag till torsdag. Barnen ges stort utrymme att forma sin egen tid på Smultronstället efter intresse och kan enkelt finna lugn och ro. De rör sig fritt i hela huset med hjärtat i snickeriet, en egen verkstad för barnen att vara kreativa i.

I och med vårt centrala läge i stan har vi nära till utflykter och utnyttjar det gärna för att någon gång i veckan åka iväg, till exempelvis simhallen eller Rismarken.  


Fritidsbarn till föräldralediga

Vi erbjuder barn till föräldralediga att delta i fritidsverksamheten.