Förening

Som medlem i föräldrakooperativet lär du känna verksamheten och de andra föräldrarna mycket väl.

För att kunna bedriva fristående förskole- och fritidsverksamhet får föreningen bidrag av kommunen för de barn som finns i verksamheten. Hur vi använder pengarna beslutar vi om i föreningen. Genom att medlemmarna själva gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi exempelvis säkerställa att ha en liten barngrupp.

Arbetsinsatserna innebär exempelvis att under en termin delta i föräldratjänster, helgstäd, trädgårdsdag och fixarkvällar. Vi har en nära kontakt med varandra och är flexibla att hjälpas åt. Som förälder ska engagemanget i föreningen bidra med positiv energi varför vi prioriterar att göra saker tillsammans. Gemenskapen är ytterligare ett viktigt verktyg för att som förälder ha inflytande över hur barnen har det i sin miljö på Smultronstället.

Som förälder har du också möjlighet att ingå förtroendeuppdrag. Vi har en styrelse på fem ledamöter som bland annat har ansvar för verksamhetens ekonomi och rekrytering av nya familjer.


Avgift

Barnomsorgsavgiften för

  • förskolebarn är 550 kr per barn per månad
  • fritidsbarn är 350 kr per barn per månad