Föräldrar

På ett kooperativ har föräldrarna stor insyn i verksamheten och blir på så sätt mycket delaktiga. Varje termin får föräldrarna ta del av personalens utvärdering av verksamheten, både genom skriftlig, visuell och muntlig information. T.ex. ordnas på hösten en utställning där barnen visar upp vad de gjort i de olika grupperna.

Vad gör vi som föräldrar

Den viktigaste delen i ett kooperativ och som mycket bygger på är föräldratjänsten. Man kan räkna med att ha föräldratjänst en gång i månaden. Från kl. 14.00 och tills dess att sista barnet gått och den dagliga städningen är gjord är man en del av personalstyrkan och förbereder mellanmål, läser sagor, leker eller skapar.

Möjlighet finns att efter överenskommelse med personalen ta med barnen på studiebesök, till en lekpark eller till något annat spännande utflyktsmål.

Under åren då barnen går på Smultronstället kommer man som förälder att få förtroendeuppdrag, det kan vara till exempel som ordförande, bussansvarig, trädgårdsansvarig, sekreterare, kö ansvarig och festkommitté.

Trädgårdsansvarig ser till att alla familjer träffas två gånger om året, utrustade med spadar, krattor, sekatörer och en matsäckskorg, för att klippa träd, rensa ogräs och ta hand om barnens utemiljö.

På helgerna turas alla familjer om att städa huset, vilket blir en till två gånger per termin och familj. Under sommaruppehållet varje år utför vi också en storstädning av huset från golv till tak innan vi öppnar för höstterminen.

Vi föräldrar bidrar alla med olika yrkeskunskaper vilket är bra eftersom en del i engagemanget är pappa- och mammakvällar. Ungefär varannan månad träffas vi för att underhålla huset och dess inventarier.

Liksom föräldratjänsten har vi en mammakväll respektive pappakväll, detta ger oss gemenskap och inflytande över hur barnen har det i sin miljö på kooperativet.